การประมูลใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 38/2555  วันที่ 18  ตุลาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 4.1 การประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International Mobile Telecommunications -IMT) ย่าน 2.1 GTz  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

38__2555__41