การจัดรับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 30/2555 วันที่ 15 สิงหาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 4.7  รายงานการดำเนินการจัดรับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 2.1 GHZ  พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง (ปท.1) จึงขอเปิดเผยมติและความคิดเห็นดังนี้

30__2555__47