บริษัทไทยคมขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 24/2555 วันที่ 26 มิถุนายน 2555  มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ 5.1 เรื่องบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ขอบันทึกความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ดังนี้

24__2555__51