สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดมวยไทยวอริเออส์ปี 2 ที่มาเก๊า

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 วาระ 4.12 เรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทย วอริเออส์ปีที่ 2 ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊า  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้ขอสงวนความเห็นในมตินี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

-------------------------------------2-2556