ร้องเรียนกรณีให้ตรวจสอบและสั่งการช่อง9 นำเทปรายการคนค้นคน ตอน ศศินเดินเท้า 388 กิโลเมตร จากป่าสู่เมืองมาออกอากาศ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 43/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556  วาระที่ 3.6 เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กรณีเรื่องร้องเรียน กรณีให้ตรวจสอบและสั่งการให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทบทวนเเละนำเทปรายการคนค้นคน ตอนศศินเดินเท้า 388 กิโลเมตร จากป่าสู่เมือง มาออกอากาศ  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. มีความเห็นเพิ่มเติมต่อในวาระดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้----------------------------------------------_------------------------_-------------------