เรื่องยุติการออกอากาศละครเหนือเมฆ2,การอนุญาตให้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556  วาระที่ 4.6 เรื่อง สถานีวิทยุไทยทีวีสีช่อง 3 ยุติการออกอากาศละครโทรทัศน์เรื่อง “เหนือเมฆ 2 ตอนมือปราบจอมขมังเวทย์” และวาระที่ 4.16 การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลบริการสาธารณะ  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท.ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อวาระดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้15-25561