ความรับผิดชอบต่อกรณีจอดำฟุตบอลยูโร 2012 และการเยียวยาผู้บริโภค

ในการประชุม กสท. ครั้งที่  23/2555  เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2555  กสทช.สุภิญญา ได้ขอสงวนความเห็น ในหลายวาระดังนี้
วาระที่ 4.2 เรื่องข้อร้องเรียนของเครือข่ายผู้บริโภคต่อ กสท. เพื่อให้มีมติเพิ่มเติม สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการแพร่ภาพการแข่งขันรายการฟุตบอลยูโร 2012 ได้

วาระที่ 4.3 เรื่องข้อเสนอจากงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : กรณีจอดำฟุตบอลยูโร 2012”

วาระที่ 4.4 เรื่องการมอบหมายให้อนุกรรมการฯ พิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012  โดยควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา เพื่อกำหนดมาตราการเยียมยาผู้บริโภค

-----------------------------------23-2555