ความเหมาะสมการประกอบกิจการของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 4 รายการ และ จีเอ็มเอ็ม บี 10รายการ , ประธานอนุฯ คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลาออก

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 48/2555  เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2555  กสทช.สุภิญญา  ได้ขอเปิดเผยความคิดเห็นเพิ่มเติม และแสดงความเห็นต่างในสองวาระสำคัญได้แก่ วาระที่ 4.2  เรื่องผลการวิเคราะห์ความเหมายสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่) ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี
และวาระที่ 4.7 เรื่อง ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลาออกจากตำแหน่ง

48-1
48-2