การดำเนินงานมาตรา 31 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553, การดำเนินงานของอนุฯ กสท. กรณีถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 27/2555  เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2555  กสทช.สุภิญญา ขอเปิดเผยมติและความเห็นในการประชุม วาระที่ 4.4 เรื่อง การดำเนินการมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553
และ วาระที่ 4.11  เรื่อง การดำเนินการของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ กสท. มอบหมายเกี่ยวกับกรณีการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012  มีรายละเอียดดังนี้

----------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------2555-----------------------4.4-----------4.11