แนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นโครงการสนับสนุนปชช. ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2557  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  ได้มีการพิจารณาเรื่องแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  กรรมการ กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นดังต่อไปนี้

--------------------------------------6-2557