การจัดสรรเลขหมายให้ดีแทค

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.15 เรื่อง การส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และการจัดสรรกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1006.0043_62 กสทช. 1.62 วาระ 5.2.15