ดีแทคขอขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานรายได้เยียวยา

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานจำนวนเงินรายได้ ค่าใช้จ่าย และดอกผลในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1006.0042_62 กสทช. 1.62 วาระ 5.2.2