ดีแทคขอทบทวนมติ กสทช. เรื่อง แผนเยียวยาคลื่น 850 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอทบทวนมติที่ประชุม กสทช. เรื่อง แผนคุ้มครองผู้ใช้บริการเพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในย่านความความถี่ 850 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0700_61 กสทช.พิเศษ 5.61 วาระ 5.1 เยียวยา