ทบทวนมติแผนเยียวยาดีแทคคลื่น 850

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.10 เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอทบทวนมติที่ประชุม กสทช. เรื่อง แผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในย่านความถี่ 850 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0717_61 กสทช. 17.61 วาระ 5.2.10