ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง การพิจารณาข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. 2556 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0631_61 กสทช. 15.61 วาระ 5.2.2