การคืนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มของดีแทค

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.3 เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม กรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ทช1003.10.0584_61 กสทช.14.61 วาระ 5.2.4