วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0458_61 กสทช.11.61 วาระ5.1.1

 

ทช1003.10.0459_61 กสทช.11.61 วาระ5.1.2

 

ทช1003.10.0460_61 กสทช.11.61 วาระ5.1.3

 

ทช1003.10.0461_61 กสทช.11.61 วาระ5.1.4

 

ทช1003.10.0462_61 กสทช.11.61 วาระ5.1.7

 

ทช1003.10.0463_61 กสทช.11.61 วาระ5.1.8

 

ทช1003.10.0464_61 กสทช.11.61 วาระ5.1.9