บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป ขออนุญาตถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้าย

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1.33 เรื่อง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ขออนุญาตถ่ายทอดสดรายการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้าย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0435_61 กสทช. 10.61 วาระ 5.1.33