วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0317_61 กสทช.7.61 วาระ 5.1.1

 

ทช1003.10.0318_61 กสทช.7.61 วาระ 5.1.3

 

ทช1003.10.0319_61 กสทช.7.61 วาระ 5.1.4

 

ทช1003.10.0320_61 กสทช.7.61 วาระ 5.1.19

 

ทช1003.10.0321_61 กสทช.7.61 วาระ 5.1.20