ข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของดีแทค

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.2 เรื่อง ข้อเสนออ้างอิงการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม  จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0289_61 กสทช.6.61 วาระ 5.2.2