ซื้อซิมการ์ดทางสไกป์ 100 หมายเลข เติมเงิน 400 บาทต่อหมายเลข สูญเงิน 40,000 บาท

เรื่องร้องเรียนนี้เป็นอุทธาหรณ์เตือนใจผู้บริโภคให้ระมัดระวังมิจฉาชีพ โดยผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ว่า ซื้อซื้อซิมการ์ดระบบเติมเงินต่อจากบุคคลที่ติดต่อผ่านโปรแกรม Skype โดยโอนเงินค่าเติมเงินให้บุคคลนั้นเรียบร้อยแล้วจำนวน 40,000 บาท แบ่งเป็นการเติมเลขหมายละ 400 บาท รวม 100 เลขหมาย แต่ถูกดึงเงินค่าโทรศัพท์จากซิมการ์ดทั้งหมด จึงขอให้บริษัทฯ คืนเงินดังกล่าวกลับไปยังเลขหมายทั้ง 100 เลขหมาย

กรณีนี้มีความแตกต่างจากข้อร้องเรียนเงินหายจากระบบกรณีอื่น ทั้งเรื่องที่มาของซิมการ์ดที่ผู้ร้องเรียนซื้อผ่านสไกป์ และมีจำนวนถึง 100 หมายเลข  ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม และที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2559 เห็นว่า เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ได้เติมเงินกับบริษัททรู มูฟ จำกัด และไม่ได้เติมเงินกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด จึงไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาของ กสทช. และให้สำนักงาน กสทช. แจ้งบริษัท ทรู มูฟ จำกัด และบริษัทในเครือเดียวกัน หรือตัวแทนจำหน่าย หาแนวทางป้องกันปัญหาลักษณะนี้ เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

 

รู้สิทธิ

ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นคู่สัญญา มีผลผูกพันรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่สามอื่นๆ

 

หมายเหตุ: เนื้อหาในส่วนเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคนี้เป็นการเรียบเรียงการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคทางด้านกิจการโทรคมนาคม โดยสำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ตั้งแต่การประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2554 จนถึงการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560