ขอให้พนักงาน call center ปิดแพ็กเก็จเสริมเน็ตรายวันให้ เพราะไม่สะดวกปิดด้วยตัวเอง

เป็นกรณีร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด ว่าผู้ร้องเรียนติดต่อ call center 1331 เพื่อสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายวัน เจ้าหน้าที่แนะนำให้สมัครด้วยตนเอง เมื่อผู้ร้องเปิดบริการอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองและใช้งานอินเทอร์เน็ต 1 ชั่วโมง แล้วจึงติดต่อ call center อีกครั้งเพื่อขอให้ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องปิดอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง บริษัทฯ ไม่สามารถปิดให้ได้ และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเหตุใดบริษัทฯ ไม่สามารถปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ได้ ผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงมีคำขอให้บริษัทฯ ปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตรายวันหลังสิ้นสุดเวลาการใช้งานให้กับผู้ร้องเรียน

บริษัทชี้แจงว่าผู้ร้องสมัครแพ็กเกจเสริมที่มีผลใช้งานได้ทันทีนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร ต่อมาผู้ร้องเรียนประสบปัญหาไม่สามารถปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายหลังสิ้นสุดปริมาณการใช้งานตามแพ็กเกจเสริมที่เลือกใช้บริการได้ บริษัทจึงดำเนินการปิดการใช้งานให้ตามคำร้อง พร้อมแนะนำวิธีการปิดการใช้งานโดยกด *902*02# กดโทรออก แต่ผู้ร้องเรียนแจ้งว่าประสงค์ให้บริษัทฯ ปิดการใช้งานทันทีทุกคราวที่แพ็กเกจเสริมที่ผู้ร้องเรียนสมัครสิ้นสุดเป็นคราวๆ ไป ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถสอดส่องตรวจตราการสมัครแพ็กเกจเสริมและการสิ้นสุดแพ็กเกจและปิดเป็นคราวๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะรายได้ ดังนั้นจึงแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนว่า หากไม่ประสงค์ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถปิดโดยกด  *902*02# กดโทรออก  หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1331 เพื่อแจ้งเป็นไปคราวๆ ไปได้

กรณีนี้สำนักงาน กสทช. มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการแพ็กเกจเสริมแล้ว และบริษัทฯ ชี้แจงว่าได้ให้คำแนะนำการระงับใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยวิธีกด *902*02# กดโทรออก หรือแจ้งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1331 เพื่อแจ้งปิดการใช้งานเป็นคราวๆ ไป ซึ่งถือว่าเป็นการแนะนำการใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้เแก่ผู้ร้องเรียนแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นว่าผู้ให้บริการต้องมีช่องทางให้ผู้ใช้บริการเลือกวิธีปิดอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองด้วย ซึ่งทั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ และ ที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2559  เห็นด้วยกับข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าว

 

รู้สิทธิ

วิธีเปิด-ปิดอินเทอร์เน็ตที่ระบบของผู้ให้บริการ (นอกเหนือจากการปิดที่ตัวเครื่อง) สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้มีการคิดค่าบริการทางด้านอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้โดยกดทำรายการ ดังนี้

 

DTAC

*104*72# โทรออก (การปิด สัญญานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)

*104*71# โทรออก (การเปิด สัญญานการเชื่อมอินเตอร์เน็ต)

 

AIS

ปิดการใช้งาน อินเตอร์เน็ต กด *129*1# โทรออกฟรี

เปิดการใช้งาน อินเอตร์เน็ต กด *129*2# โทรออกฟรี

ตรวจสอบสถานะการปิด-เปิดการใช้งาน อินเตอร์เน็ต กด *129# โทรออกฟรี

 

TRUE

เปิด  *113*1#  หรือ *902*01#

ปิด   *113*2#  หรือ *902*02#