จากค่าเกม Cookie Run สองแสนบาท สู่แนวทางการเรียกเก็บค่าบริการผ่าน google play store

กรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้บริโภคถูกเรียกเก็บค่าบริการแพงลิบกว่า 2 แสนบาท เหตุจากลูกชายใช้โทรศัพท์มือถือแม่ซื้อเพชรเล่นเกมคุกกี้รัน กรณีนี้ไม่เพียงแต่เป็นบทเรียนเตือนใจบรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย แต่ยังสะท้อนช่องโหว่ในการกำกับดูแลธุรกิจเกมผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าบริการผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

เหตุเกิดจากการมีผู้บริโภครายหนึ่งได้รับบิลค่าโทรศัพท์มือถือเรียกเก็บค่าบริการกว่า 2 แสนบาท ภายหลังตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในบิล พบว่าเป็นค่าสินค้าและบริการสูงถึง 203,150.71 บาท ซึ่งโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวได้ให้ลูกชายไว้ใช้งาน โดยลูกชายได้นำไปใช้เล่นเกมคุกกี้รัน ซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้มีปัญหา จนกระทั่งไปพบคลิปใน youtube แนะนำวิธีการซื้อเพชรฟรี และได้ทำตาม จนเกิดเป็นกรณีดังกล่าวขึ้น

บทสรุปของเรื่องนี้คือ บริษัทฯ และผู้ร้องเรียนสามารถเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สำนักงาน กสทช. ได้จัดประชุมร่วมกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 5 ราย ได้แก่บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัทเรียล มูฟ จำกัด, บริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำกัด, บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท google และบริษัท Line ประเทศไทย ผลประชุมได้มีการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการเรียกเก็บค่าบริการจากเกม Cookie Run สาระสำคัญดังนี้

  • บริษัท google รับจะดำเนินการให้ทีมวิศวกรเซ็ตระบบให้มีการยืนยัน password ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าและบริการผ่าน google play store พร้อมกับให้มี email ยืนยันการทำรายการซื้อตอบกลับจาก google เป็นภาษาไทย
  • บริษัท AWN รับจะกำหนดวงเงินค่าใช้บริการไม่เกิน 1,000 บาท และไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ของแต่ละหมายเลข โดยจะมี SMS แจ้งเตือนไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีที่มีการซื้อขายหรือใช้บริการ โดยจะเริ่มทดสอบ SMS ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
  • กสทช. ขอให้ผู้ประกอบการฯ ทุกราย ที่ให้บริการ Direct Carrier Billing SMS ไปยังหมายเลขผู้ปกครองของผู้ใช้ (Parenting Alert) ด้วย ซึ่งการลงทะเบียนหมายเลขผู้ปกครองจะต้องทำตั้งแต่ต้นทางคือ Google Play Store
  • บริษัทดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ยังไม่ได้ทำสัญญากับบริษัท Google Play แต่มีมาตรการป้องกันกรณีนี้โดยจำกัดวงเงินไว้ที่ 1,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน และสามารถดำเนินการเรื่อง SMS Alert ได้

หมายเหตุ: การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคทางด้านกิจการโทรคมนาคม โดยสำนักงาน กสทช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ถอดบทเรียนตั้งแต่การประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2554 จนถึงการประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560