การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2560

ระเบียบวาระการประชุม-กสทช.-ครั้งที่-9_60-วันพุธที่-9-ส.ค.60