การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 16/2560

16-60

หมายเหตุ การประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2560 เป็นการประชุม กทค. ครั้งสุดท้ายก่อน พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

ความเห็นต่าง

การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของ บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น, บริษัททรู อินเทอร์เน็ต สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งและใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง, แนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางย่าน 800/900 MHz, บริษัททรูมูฟชี้แจงเพิ่มเรื่องเงินรายได้เยียวยาคลื่น 1800, การยกเลิกผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ, บริษัทพิษณุเวชขอใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลักร่วมกับบริษัทเท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์