การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 31/2559

Agenda-NBC31-59

จับตาวาระ

พักใช้ใบอนุญาต CTH ก่อนเพิกถอนหลังเมินส่งแผนเยียวยา, ช่อง 3 ฟ้องบทลงโทษโฆษณาเกินเวลา, ความเห็นของเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ต่อรายการตื่นมาคุยช่องรายการ MCOT HD พูดตัวเลขใบหวยจากหลายสำนักอย่างโจ่งแจ้ง, การพิจารณากรณีบริษัทจีเอ็มเอ็มบี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ Z Pay TVทางกล่อง GMM Z, (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ, ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ...

ความเห็นต่าง

-