การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 30/2559

จับตาวาระ

จี้แผนเยียวยา CTH/GMM B ก่อนพักใช้ใบอนุญาต, PSI ยื้อปรับแก้เทคนิคคมชัดให้แข่งขันเป็นธรรม, อสมท. ขอยกเลิกสัญญาเช่าโครงข่ายดิจิตอลทีวี หลังไม่จ่ายหนี้, ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง, การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, วาระเพื่อทราบสถิติการอนุญาตให้ดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน(System Software Update) สำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล, ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เคเบิลทีวี ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชน ดำเนินการเผยแพร่วีดิทัศน์ของส่วนราชการ วีดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี และวีดิทัศน์ที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิตอย่างต่อเนื่องต่อไป