การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 25/2559

NBC25-59

จับตาวาระ

ช่องข่าว ‘สปริงนิวส์ – วอยซ์ทีวี’ ขัด ม.37 – ประกาศ คสช., การพิจารณาให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของสถานีวิทยุกระจายเสียง วทท.วาปีปทุม FM.92.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ AM.711 KHz วาระพิจารณาขอให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราวของช่องรายการออนซอนเอชดีทีวี, การพิจารณาขยายระยะเวลาของคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, เพื่อทราบผลการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกรณีการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31, การออกประกาศเพื่อแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพิ่มเติม