การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 23/2559

AgendaNBC23-59

จับตาวาระ

ละคร Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย, Tonight Thailand , Voice TV, คสช., มาตรา 37, การแก้ไขประเด็นที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตในหมวดหมู่ความคมชัดปกติ (SD) แต่ทำการออกอากาศผ่านโครงข่ายอื่นแบบความคมชัดสูง (HD), การแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายของช่องทีวีดิจิตอล, แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก, คณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, รายการ “ห้องลับมาก” ทางช่อง Bright TV ออกอากาศในช่วงเวลาที่อาจไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน, การพิจารณาให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเกินจริงของ, ช่อง Maya Channel, ช่องออนซอนทีวี, ช่องมีคุณทีวี