การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 20/2559

AgendaNBC-20-59

จับตาวาระ

กองทุน กทปส., ถ่ายทอดสดโอลิมปิก, วอยซ์ทีวี, แนวทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือมายัง กสทช., การพิจารณาหนังสือแจ้งตอบเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์ประชารัฐต่อสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ผังรายการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์, การขอเพิ่มเติมประเภทบริการโทรทัศน์ไอพี(IPTV) เพื่อให้บริการโครงข่ายไม่ใช้คลื่นระดับชาติ ของบริษัทพีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด, แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ, Gang Cartoon, ละเมิดลิขสิทธิ์, สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ AM 711 KHz, ช่อง ปิ๊ง ชาแนล ช่อง Hero Channel, ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(ฉบับ 4)