การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 14/2559

NBC14-59

ความเห็นต่าง

การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2559 ของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร จำนวน 3 สถานี ภายหลังแก้ไขปรับปรุง, ข้อเสนอความคิดเห็นต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับการขอจัดตั้งโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเกษตรของชมรมเกษตรภาคใต้ตอนล่าง, เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบการเชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมส์ทายภาพ เพื่อชิงรางวัลของรายการเดอะน๊อคเอาท์ ช่อง GEN C, เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจพบสถานีวิทยุกระจายเสียงรักเชียงใหม่ 51 คลื่นความถี่ 92.5 MHz ออกอากาศเนื้อหาที่มีลักษณะยุยงส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง, เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทีนิวส์ สด ลึก จริง” ช่วง “เปิดโปงขบวนการล้มเจ้า” ทางกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับเป็นสมาชิกช่องรายการทีนิวส์ ทีวี มีเนื้อหาไม่เหมาะสม, หลักการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ