การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 40/2558

AgendaNBC40-58

ความเห็นต่าง

แนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. ...(ฉบับปรับปรุงแก้ไข), ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศบริษัท บลูสกาย แชนแนล จำกัด (ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่) ในรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ และรายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์, เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์