การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม นัดพิเศษครั้งที่ 1/2558

---------.--------------------------------------------------------------------------------------.-------