การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2558

---------.3-2558-up-_10.02.58_

ความเห็นต่าง

การทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของสำนักงาน กสทช., เรื่องร้องเรียนเรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาการคิดค่าบริการผิดพลาด, เรื่องร้องเรียนบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี, เรื่องร้องเรียนของบริษัท นครปฐมมอเตอร์ จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการระหว่างประเทศผิดพลาดโดยไม่ได้ใช้บริการ, พิจารณาเพิ่มค่าปรับทางปกครองกรณีที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามคำชี้ขาดข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม, บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอเพิ่มบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศและบริการวงจรเช่าเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ