การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2557

---------4-2557

ความเห็นต่าง

บจ.เอเชียบรอดคาสติ้งฯ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง, การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของบ.เรียล ฟิวเจอร์ และบ.เรียล มูฟ, ความคืบหน้าการตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน, การดำเนินการกรณีผู้ขออนุญาตกระทำการอันเป็นการผิดกฎหมายหรือเงื่อนไขอนุญาต, แก้ไขร่างเนื้อหาของรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557, บจ.เรียลฟิวเจอร์ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, ดีแทค ไตรเน็ต ขอรับการจัดสรรเลขหมายเพิ่มเติม, เจรจาเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป, การต่ออายุการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก, บีที สยาม ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง, ดีแทคขอให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี LTE, แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอพักการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง, ผลการประชุม ASEAN Workshop on Consumer Protechtion, รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทค.