คูปองดิจิตอลทีวี, หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์

กสท. เตรียมหาทางป้องกันทุจริตคูปองดิจิตอลทีวี
สุภิญญา เสนอ สำนักงานชงเข้าบอร์ดใหญ่พุธนี้

 

กสท.ถกนานเรื่องคูปองดิจิตอล จี้สำนักงาน ชี้แจงบอร์ดใหญ่พุธนี้ หลังพบปัญหาไปรษณีย์ไม่แจกคูปอง – การตรวจสอบเอกสารเพื่อขึ้นเงิน – ปัญหากล่องลมที่อาจไม่สุจริตได้ ควรมีบทลงโทษผู้ที่ไม่ทำตามเงื่อนไข

วันนี้(15 ธ.ค.57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยผลการประชุมบอร์ด กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) ครั้งที่ 54/57  วาระเพื่อทราบเรื่อง รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ว่า ให้สำนักงานนำความคิดเห็นและข้อกังวลของ บอร์ด กสท. ต่อข้อร้องเรียนและปัญหาที่พบให้สำนักงานรับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป จากปัญหาที่พบ บอร์ด กสท. กังวลมากสุดคือ การส่งคูปองทางไปรษณีย์  โดยสำนักงานได้ชี้แจงในที่ประชุม กสท. วันนี้ ว่า บางพื้นที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปส่งคูปองได้ เนื่องจากมีกลุ่มคนขับรถไล่ตามจึงทำให้ไม่สามารถส่งคูปองถึงมือประชาชนได้ ในขณะที่บางพื้นที่ อาทิ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.อุบลราชธานี รวมถึงการร้องเรียนในโซเชียล มีเดีย พบการร้องเรียนว่า คูปองค้างอยู่ที่ผู้นำชุมชนนานและจำนวนมากจนผิดสังเกต

ส่วนปัญหาอื่นๆที่พบ ได้แก่ การตรวจนับเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาขึ้นเงินกับธนาคารของบริษัทผู้ผลิตกล่อง เห็นว่าควรอิงฐานข้อมูลการจากร้านค้าปลีกด้วย เพื่อป้องกันการนำสติ๊กเกอร์ไปเวียนใช้ต่อ รวมทั้ง ปัญหาการขึ้นเงินของบริษัทเข้าร่วมโครงการที่พบว่ามีความล่าช้า และอาจส่งผลกระทบกับรายย่อยและรายกลาง ทั้งนี้ บอร์ดกสท. ขอให้สำนักงานรายงานผลการสุ่มตรวจปัญหากล่องลม ตามที่ได้เคยมอบหมายสำนักงานไปตรวจสอบคราวก่อนด้วย

“ในวันนี้ตนได้ส่งบันทึกด่วนถึงเลขา กสทช. เพื่อขอให้รายงานผลการดำเนินการนี้เข้าสู่วาระจร เพื่อพิจารณาให้ทันในการประชุม กสทช. ในวันพุธที่ 17 ธ.ค.นี้ รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะและข้อกังวลจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการกังขาได้ว่าไม่สุจริต และเห็นว่าควรมีการลงโทษกับผู้ที่กระทำผิดเงื่อนไขให้เป็นแบบอย่าง” สุภิญญา กล่าว

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ตัวแทนสำนักงานได้รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการแจกคูปองในระยะที่สาม จำนวน 632,400 ครัวเรือน ในบางอำเภอของจังหวัดสระแก้ว ร้อยเอ็ด เชียงรายและนครสวรรค์ ซึ่งกรรมการ กสท. มีความกังวลใจเกี่ยวกับพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโครงข่ายว่า มีความครอบคลุมพื้นที่ที่จะเตรียมแจกคูปองมากน้อยเพียงใด เนื่องจากพื้นที่แจกคูปองในระยะที่สอง จำนวน 100 อำเภอที่ผ่านมา ยังได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการรับชมอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น ดิฉันจึงเห็นว่า ก่อนการแจกคูปองในระยะที่สาม สำนักงานควรเสนอให้ที่ประชุมของคณะทำงานติดตามคุณภาพสัญญาณ พื้นที่ครอบคลุมและการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พิจารณาในเรื่องคุณภาพสัญญาณก่อน

ส่วนวาระอื่นๆ ในการประชุมบอร์ดใหญ่ พุธนี้ น่าจับตา ได้แก่ การพิจารณา(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …