จับตาวาระ กทค. ครั้งที่ 14/2559

จับตาการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 14/2559 บ่ายวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เตรียมเสนอที่ประชุม กทค. พิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามสำหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถี่ 900 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในฐานะผู้ชนะการประมูลด้วยราคา 75,654 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช. ได้รับการประสานว่า ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ก่อนเวลา 11.00 น. บริษัทฯ จะนำเงินประมูลคลื่นความถี่งวดแรกจำนวน 8,602.80 ล้านบาท (รวมภาษี) มาชำระ พร้อมทั้งวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลงวดที่เหลือ ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กสทช. จึงนัดประชุม กทค. ในช่วงบ่ายเพื่อพิจารณาการให้ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการในทันที เพื่อที่จะสามารถออกใบอนุญาตได้ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน และเริ่มมีผลบังคับวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวไปใช้ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง