ขยายระยะเวลาคณะอนุกก.ส่งเสริมบริการด้านกิจการบรอดแคสอย่างทั่วถึง, กรอบวงเงินงบประมาณ 2558, อุทธรณ์ การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี 2014, โครงการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทีวี