กสทช.เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรรับ ก.ม.ดิจิตอล

กสทช.เตรียมปรับโครงสร้างองค์กรรับ ก.ม.ดิจิตอล

คณะกรรมการ กสทช. เตรียมลงความเห็นชอบร่างกฎหมาย กสทช. ขณะที่เตรียมประชุมนอกรอบ เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรรับมือนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล…

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. วันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.58) อาจมีวาระต่อจากคราวที่แล้ว คือให้กรรมการทุกคน ลงความเห็นชอบของการส่งความเห็นทางกฎหมายต่อร่าง (แก้ไข) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักงานรวบรวมและประมวลสรุปก่อนนำเสนอต่อกรรมการพิจารณา

ขณะที่ นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ร่วมกันเสนอความเห็นไปแล้ว ก่อนเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐบาล หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ชุดใหม่ ภายหลังอนุกรรมการฯ สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงาน ในวันที่ 19 ก.พ. 58 และวาระที่สำนักงานอาจจะเสนอข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล

รายงานข่าวแจ้งว่า สัปดาห์นี้ คณะกรรมการ กสทช. จะประชุมนอกรอบครั้งแรก ที่บางแสน จ.ชลบุรี เพื่อหารือการปรับโครงสร้างองค์กร การปรับทิศทางการบริหารภายใน คณะอนุกรรมการ และงบประมาณให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจ ดิจิตอล โดยหวังว่าจะเกิดการปฏิรูปองค์กรใหม่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านธรรมาภิบาล.