ไม่มีใครประมูลคลื่น 1800 MHz ใครได้ใครเสีย?

F1800-Who-loose