5G ท้าทายประเทศไทย

00000000Untitled

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 7 เม.ย. 2560

กระแสโลกเริ่มพูดถึงเทคโนโลยี 5G มากขึ้นและเริ่มมีการทดสอบการใช้งานแล้วในหลายประเทศ แม้แต่ในประเทศไทยที่เพิ่งประมูล 4G ไปไม่ถึงปี ล่าสุดในเวทีเสวนา “ผ่าทางตัน 5G คลื่นความถี่นำไทยสู่ 4.0 อย่างยั่งยืน”

“ลาร์ส นอร์ลิ่ง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า 5G คือความท้าทายของประเทศไทย ที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้เกิดประโยชน์กับคุณภาพชีวิตมากที่สุด โดยเฉพาะด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)

“5G จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยแบนด์วิดท์และการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง แผนคลื่นความถี่จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่อนาคตของ 5G ได้แบบก้าวกระโดด เนื่องจากไทยยังมีปัญหาเรื่องความชัดเจนของแผนคลื่น ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านล้วนมีคลื่นที่นำมาใช้งานมากกว่าไทยทั้งนั้น ดังนั้นการประมูลคลื่นของไทยต้องชัดเจน รวมถึงแผนว่าจะไป 5G เมื่อไรและไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร และเร่งปูพรม 4G ให้เสร็จก่อนด้วย”

ล่าสุดหลายประเทศได้ทดสอบ 5G อย่างจริงจังแล้ว อาทิ ในประเทศนอร์เวย์ เทเลนอร์และหัวเหว่ยได้ร่วมกันทดสอบ ขณะที่คนไทยเก่งในการใช้เทคโนโลยีคาดว่า 5G จะมาถึงในปี 2563-2568

“สก็อต มายน์แฮน” ที่ปรึกษา สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กล่าวว่า ประเทศไทยมีจำนวนคลื่นที่นำมาใช้งานน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แม้แต่เมียนมา ทั้งที่ผ่านมาการอนุญาตให้ใช้คลื่นในรูปแบบสัมปทานที่ให้ถือสิทธิ์ใช้งานยาวนานยังเป็นอุปสรรคในการจัดสรรคลื่นใหม่ด้วยเวลานี้จึงควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการจัดสรรคลื่นในรูปแบบใหม่ โดยรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันกับรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 5G และชัดเจนว่าในแต่ละปีจะดำเนินการอะไรบ้าง ซึ่งแนวโน้มทั่วโลกมองว่า ปี 2568 ระบบ 5G เริ่มสร้างรายได้ ขณะที่รูปแบบการตั้งกองทุนเพื่อชดเชยในการเรียกคืนคลื่นก็เป็นวิธีการที่ดี ในออสเตรเลียรัฐจ่ายเงินชดเชยให้กว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้สิ่งที่ได้กลับมามีมูลค่าสูงกว่านั้น

“ประเทศไทยตัดสินใจช้าเกินไปอย่าง 4G ช้าไป 10 ปี ดังนั้นตอนนี้ต้องตามให้ทัน โดยในปี 2563 ควรจะมีคลื่นความถี่ที่พร้อมนำมาใช้งานได้ทั้งหมด”

“เอมมานูเอลา เลคคี” หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ สมาคม GSMA (The GSM Association) กล่าวว่า ทุก ๆ 10 ปีจะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดังนั้นการลงทุน 5G ควรจะเร่งทำตอนนี้เลย เพราะต้องใช้เวลากว่าจะเข้าที่เข้าทาง

“แมทนัส อีเวอร์บริง” ประธานฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก อีริคสัน บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า 5G จะช่วยให้ไทยก้าวสู่แถวหน้าของภูมิภาคได้ ด้วยการช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า-บริการ รวมถึงคุณภาพชีวิต แต่ไทยจำเป็นต้องมีคลื่นความถี่เพียงพอ ซึ่งรัฐอาจจูงใจให้มีการคืนคลื่นด้วยการแบ่งส่วนแบ่งรายได้จากค่าประมูลคลื่นให้กับเจ้าของเดิม รวมถึงสร้างหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

“ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา” กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า คุณสมบัติของ 5G จะต้องรองรับ 1,500 ล้านยูสเซอร์ได้ และช่วยเพิ่มศักยภาพปิดจุดด้อยที่ 4G ยังทำได้ไม่ดีนัก อาทิ การนำมาใช้กับรถอัจฉริยะไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากโทรคมนาคม

แต่การจะเตรียมพร้อมไปสู่ 5G นอกจากด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐต้องกำกับดูแล เอกชนต้องเข้ามาลงทุนกัน ยังต้องเตรียมประชาชนให้พร้อมนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์รวมถึงการรับมือด้านความปลอดภัยในการใช้งาน

ตอนนี้จำเป็นต้องทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ยังไม่ชัดเจนให้ชัดเจนขึ้นโดยพยายามแก้ปัญหาในการเรียกคืนคลื่นความถี่นำกลับมาประมูลใหม่ เพื่อช่วยให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าตลาดได้ และทำให้คลื่นถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ปัญหาตอนนี้ คลื่นส่วนใหญ่อยู่ในมือของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีการผูกขาดสัมปทานระยะยาว ทำให้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ยาก และยังไม่สามารถจัดประมูลคลื่นก่อนหมดสัมปทานได้ จึงทำให้เกิดช่องว่างในการใช้งานและมีปัญหาการเยียวยาผู้บริโภค ถ้ารัฐบาลต้องการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องกำหนดไว้ในแผนและในส่วนของ พ.ร.บ.การจัดสรรคลื่นความถี่ ต้องยอมให้ กสทช.ดำเนินการ เพื่อให้เกิดการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม”