กสทช. ประวิทย์แจงแค่ให้เลิกปัดเศษ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโปรหรือยกเลิกแพ็กเกจ

11116499

กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภควอนค่ายมือถืออย่าทำสังคมเข้าใจผิด การคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีไม่ใช่การห้ามค่ายมือถือออกโปรโมชั่นเหมาจ่าย ทุกค่ายยังคงมีเสรีภาพออกโปรโมชั่นได้เหมือนเดิม เพียงแต่ในการคิดค่าบริการต้องไม่ปัดเศษระยะเวลาการโทรและจำนวนเมกะไบต์ที่ใช้งาน

ตามมีการให้ข่าวจากผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอาจทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดว่า หาก กสทช. บังคับให้ค่ายมือถือทุกค่ายคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาทีแล้ว จะทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถออกโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายที่หลากหลายได้ และจะทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน เพราะผู้ประกอบกิจการจะนำเพดานอัตราค่าบริการตามที่ กสทช. กำหนดมาหารเฉลี่ยเป็นวินาที ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่โทรคุยเป็นเวลานานๆ จะต้องเสียค่าใช้บริการสูงขึ้น

ต่อประเด็นนี้ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชี้แจงว่า แนวทางการกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีไม่ได้ห้ามหรือไปจำกัดการออกโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่อย่างใด ทุกบริษัทยังมีเสรีภาพและสามารถออกโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจต่างๆ เพื่อจูงใจลูกค้าได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นโปรเหมาจ่าย หรือบุฟเฟ่ต์โทรได้ไม่อั้นก็ตาม แต่สิ่งที่ กสทช. จะเข้าไปกำกับดูแลคือระบบการคำนวณอัตราค่าบริการว่าจะต้องไม่มีการปัดเศษจากวินาทีเป็นนาที พูดง่ายๆ ก็คือผู้บริโภคโทรเท่าไร ก็นำเวลาจริงมาคำนวณเป็นอัตราค่าบริการ จึงเป็นของระบบ Billing Calculation ซึ่งเป็นวิธีคิดค่าบริการตามจริงที่ตรงไปตรงมา ไม่ใช่การปัดเศษที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สำรวจโปรโมชั่นบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในท้องตลาด พบว่าทุกวันนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่ายมีการออกโปรโมชั่นเหมาจ่ายที่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีอยู่แล้ว ทั้งในลักษณะเหมาจ่ายเฉพาะบริการโทรอย่างเดียวและเหมาจ่ายที่เป็นแพ็คเกจรวมอินเทอร์เน็ตด้วย เช่น แพ็คเกจ iSecond ของเอไอเอส เหมาจ่ายรายเดือน 345 บาท โทรได้ 4,800 วินาที อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 750 MB, แพ็คเกจ Second of Love-SmartPhone 349 ของดีแทค เหมาจ่ายรายเดือน 349 บาท โทรได้ 90 นาทีทุกเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 1.5 GB, แพ็คเกจไอทอล์ก (วินาที) เหมาจ่ายรายเดือน 299 บาท โทรได้ 299 นาที อินเทอร์เน็ต 3G ในราคา 1 บาท/MB เป็นต้น อย่างไรก็ดี รายการส่งเสริมการขายเหล่านี้ยังคงมีอยู่เป็นส่วนน้อยในท้องตลาด และไม่มีความหลายหลากเพียงพอ

อนึ่ง เรื่องการผลักดันการคิดอัตราค่าบริการตามจริงเป็นวินาที พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. ก็ได้เคยทำหนังสือมอบนโยบายถึงเลขาธิการ กสทช. ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ให้ขยายผลการคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงไปยังทุกแพ็กเกจและผู้ให้บริการทุกราย ที่แต่เดิมทุกรายมีอยู่เพียงแพ็กเกจเดียว โดยหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะมีผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนร่วมเป็นวงกว้าง และให้แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการเรื่องนี้ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้นโยบายดังกล่าวยังไม่บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

หมายเหตุ : ดูเพิ่มเติม หนังสือของประธาน กทค. ถึงเลขาธิการ กสทช. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1206071926106597&set=pcb.1206081222772334&type=3&theater