หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

13681796914852

สำนักงาน กสทช. เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2.1 GHz ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 (แพร่เผยผ่านทางเว็บไซต์เมื่อ 20 มกราคม 2559)

------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในส่วนรายการส่งเสริมการขายของค่ายมือถือที่นำมาใช้ในการคำนวณได้ ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.