ด่วน! 56 จังหวัดรีบนำคูปองรอบสุดท้ายแลกกล่องดิจิตอล

7Coupon

กสทช.แนะประชาชนรีบนำคูปองรอบสุดท้ายแลกกล่องดิจิตอลก่อน ม.ค. นี้

สุภิญญาทำหนังสือถึงสำนักงานเร่งแผนแจกกล่องรอบใหม่ เน้นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เข้าไม่ถึงสิทธิ์ด้วย

 

(20 ม.ค. 59) ตามที่สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้มีนโยบายการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.57 จำนวน 13,571,296 ใบ แบ่งการแจกทั้งหมดออกเป็น 7 รอบนั้น นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ข้อมูลการแลกคูปองล่าสุดทั้งหมด 8,520,229 ใบ ( ข้อมูลจาก www.nbtc.go.th) โดยรอบที่ 1 – 6 คูปองที่หมดอายุการแลกไปแล้วมีจำนวน  5,458,208 ใบ จาก 8,322,442 ใบ ส่วนรอบที่ 7  ซึ่งเป็นรอบล่าสุด สำนักงานได้เริ่มแจกเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 58 และกำลังจะหมดอายุวันที่ 31 ม.ค. 59 ครอบคลุมพื้นที่ 56 จังหวัด 478 อำเภอ พบว่า จำนวนคูปองการแลกอยู่ที่ 3,062,047 ใบ จากยอดการแจกคูปองจำนวน 5,248,854 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยอดคูปองที่เหลือยังมีอีกจำนวนมาก จึงขอแนะนำประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว  รีบนำคูปองพร้อมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาไปแลกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีหรือใช้เป็นส่วนลดการซื้อโทรทัศน์ก่อนที่จะหมดอายุสิ้นเดือน ม.ค. นี้

“หลายพื้นที่กำลังจะมีการยุติการส่งสัญญาณในระบบแอนะล็อกของสถานีไทยพีบีเอส ภายในวันที่ 31 ม.ค. 59 ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขณะนี้พบว่า จำนวนการแลกคูปองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่ 22,968 จากยอดการแจกคูปองจำนวน 36,941 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 62 รวมทั้ง จำนวนการแลกคูปองจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ที่ 17,054 ใบ จากยอดการแจกคูปองจำนวน 29,202 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 58 และจำนวนการแลกคูปองจังหวัดมหาสารคามอยู่ที่ 54,065 ใบ จากยอดการแจกคูปองจำนวน 92,542 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 58 จึงขอฝากถึงประชาชนที่ได้รับสิทธิการแจกคูปองครั้งนี้รีบไปใช้สิทธิโดยด่วน” สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้กับประชาชนเพิ่มเติมหลังจากนี้ ที่ผ่านมาในที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างน้อย 2 ครั้งด้วยกัน ในประชุม กสทช.ครั้งที่ 11/2557 มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้การสนับสนุนประชาชนเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีผู้อยู่อาศัยจำนวน 80,000 ครัวเรือน และ เห็นชอบในหลักการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้านจำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน โดยเสนอให้ สำนักงานฯ พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการลงทะเบียนของผู้อยู่อาศัยเสนอให้ คสช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2558 ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 กรณีเงินเหลือจากเงินประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอล งวดที่ 1หลังหักค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ซึ่งตนได้ขอให้พิจารณาการแจกคูปองเพิ่มเติมจำนวน 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1. กลุ่มที่ตกค้างตามทะเบียนราษฎร์เดิม 2. กลุ่มครัวเรือนที่ด้อยโอกาส 3. กลุ่มที่อยู่ในแผนยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกก่อนสามปี ซึ่งที่ผ่านมาตนได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเพื่อเร่งดำเนินการติดตามกรณีการแจกคูปองเพิ่มเติมและนำเสนอในที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  56 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ สุรินทร์ ลำพูน บึงกาฬ อุบลราชธานี เลย ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ สระแก้ว ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครพนม หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร พิจิตร ลำปาง ตาก นครราชสีมา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครศรีธรรมราช น่าน มุกดาหาร พิษณุโลก กาฬสินธุ์ พะเยา ตรัง เชียงใหม่ สตูล มหาสารคาม อำนาจเจริญ เชียงราย ยโสธร ปราจีนบุรี แม่ฮ่องสอน ปัตตานี ลพบุรี กระบี่ ประจบคีรีขันธ์ สกลนคร นราธิวาส กาญจนบุรี ตราด ชุมพร  เพชรบุรี ระนอง แพร่ สระบุรี พังงา ยะลา จันทบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และ ชลบุรี…