ม. 44 เรื่องประมูลคลื่น 900

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม ให้ กสทช. จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ในราคาประมูลเริ่มต้นที่ 75,654 ล้านบาท

ncpo-head-order16-2559