ม.44 ช่วย 3 ค่ายมือถือ – เปิดทาง “ทีวีดิจิทัล” คืนใบอนุญาต ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล 2 งวด

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง ม.44  ช่วยเหลือ 3 ค่ายมือถือ ยืดจ่ายค่าคลื่น 900 จาก 4 งวด เป็น 10 งวด และช่วยทีวีดิจิทัล 22 ช่อง ให้คืนใบอนุญาตได้ ไม่จ่ายค่าประมูล 2 งวดที่เหลือ รวม 13,622 ล้านบาท และ กสทช.จ่ายค่า MUX ให้

T_0004