จี้ กสทช. ตั้งคณะทำงานตรวจสอบมักซ์ทีวีดิจิตอลล่าช้า

Pic2

จี้ กสทช. ตั้งคณะทำงานตรวจสอบมักซ์ทีวีดิจิตอลล่าช้า

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จี้ กสทช. แก้ปัญหาโครงข่ายทีวีดิจิตอลที่ยังติดตั้งล่าช้า ทำให้ประชาชนไม่สามารถรับชมได้ และผู้ประกอบการต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ขณะที่ กสทช. เตรียมตั้งคณะทำงานติดตามโครงข่าย …

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอล ระหว่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง ผู้ประกอบการโครงข่าย 4 ราย ได้ข้อสรุปว่าควรจัดตั้งคณะทำงานติดตามโครงข่ายทีวีดิจิตอล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่ล่าช้า

นายสุภาพ คลี่ขจาย ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล และผู้ประกอบการโครงข่าย หวังพึ่ง กสทช.เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะขณะนี้ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาล สวนทางกับอัตราค่าโฆษณาทีวีดิจิตอลที่ได้รับเพียง 5 พัน ถึง 1 หมื่นบาทต่อนาที ดังนั้น กสทช. ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 21 จังหวัด มีใครบ้างที่รับชมไม่ได้

นายธนา ทุมมานนนท์ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมออกอากาศ ไทยรัฐทีวี เปิดเผยว่า เรียกร้องให้ อสมท ขยายโครงข่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และให้ กสทช. ออกมาตรการลงโทษโครงข่ายที่ติดตั้งล่าช้ากว่ากำหนด

ด้านนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า แผนการดำเนินการของ กสทช.ล้มเหลวตั้งแต่กระบวนการแจกคูปอง ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระทั้งค่าบริหารจัดการและค่าเช่าโครงข่ายกองทัพบก 3 ล้าน 9 แสนบาทต่อเดือน จึงต้องการให้หาผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องนี้

เช่นเดียวกับ ตัวแทนว้อยซ์ทีวี ผู้เช่าใช้โครงข่าย อสมท ระบุว่า อยากให้ กสทช. มีคนกลางที่ต้องตรวจสอบสัญญาณกลางว่า โครงข่ายมีการให้บริการสัญญาณครอบคลุมพื้นที่จุดใดบ้าง

ขณะที่ตัวแทนโครงข่าย อสมท ยอมรับว่า การติดตั้งโครงข่ายของ อสมท ล่าช้ากว่ากำหนด และยินดีรับโทษตามที่ กสทช. กำหนด

ส่วนนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช. เตรียมตั้งคณะทำงานติดตามโครงข่ายทีวีดิจิตอล เพื่อติดตามและตรวจสอบพื้นที่ที่สัญญาณทีวีดิจิตอล ที่ทำงานร่วมกัน และมีกรรมการจากตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ และ กสทช. เป็นผู้ดำเนินการ โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้เซ็นอนุมัติภายในวันที่ 19 พ.ย.2557

ความคืบหน้าล่าสุด สำหรับ คณะทำงานฯ ชุดนี้ มีทั้งหมด 15 คน มาจากผู้ประกอบการโครงข่าย 4 คน ตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล24 ช่อง 3 คน ผู้เชี่ยวชาญ-นักวิชาการ 3 คน และ กสทช. 5 คน โดยคาดว่าจะแต่งตั้งแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน พ.ย. 2557.ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐออนไลน์