ทำไม? ไม่มีใครประมูลคลื่น 1800 MHz

[gview file=”http://nbtcrights.com/wp-content/uploads/2018/06/F1800.pdf”]