ทำไม? ไม่มีใครประมูลคลื่น 1800 MHz

Download (PDF, 46KB)