ประกาศเรื่องการกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมฯ : ความก้าวหน้าในการคุ้มครองผู้บริโภค (ที่ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น)

04

บทความโดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชน

Download (PDF, 110KB)

หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์วารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016)